My title page contents
http://dubai-best-hotels.blogspot.com/ google-site-verification: google1aa22a1d53730cd9.html

Wednesday, 19 October 2016

HOW TO TRACE A MISSING OR STOLEN PHONE

HOW TO TRACE A MISSING OR STOLEN PHONE

If you lose your mobile phone, you can trace it without going to the police.

Most of us always fear that our phones may be stolen at any time.

Each phone carries a unique
IMEI no. i.e. International Mobile Equipment Identity No which can be used to track it anywhere in the world.

This is how it works:

1. Dial *#06# from your mobile.

2. Your mobile phone shows a unique 15 digit.

3. Note down this number at a secure place except in your mobile phone itself as this is the number which will help trace your phone in case of theft.

4. Once stolen, just E-mail this 15 digit IMEI No. to cop@vsnl.net with details as stated below:

Your name:____________________
Address:______________________
Phone model:_________________
Make:_________________________
Last used No.:_________________
E-mail for communication:_____
Missed date:___________________
IMEI No :_______________________

5.Your Mobile will be traced within next 24 hours via a complex system of GPRS and internet, You will find where your hand set is being operated and the new user's No. will be sent to your email.
6. After this, you can inform the Police with the details you now have.

PLEASE SHARE THIS VERY IMPORTANT MESSAGE. Hope it will help you someday.

Monday, 17 October 2016

നമുക്ക് രാജ്യത്തെ 100 ദിവസം കൊണ്ട് രക്ഷിക്കാം..!! 2 രൂപ = 1 ഡോളർ എന്ന നിലയിൽ എത്തണം. അത് സാദ്ധ്യമാണ്.!!!!!

നമുക്ക് രാജ്യത്തെ 100 ദിവസം കൊണ്ട് രക്ഷിക്കാം..!!
2 രൂപ = 1 ഡോളർ എന്ന നിലയിൽ എത്തണം. അത് സാദ്ധ്യമാണ്.!!!!!

1970 ൽ 1$ = Rs. 4. ഇന്ന് 1$ = Rs. 68

ഡോളറിന്റെ മൂല്യം കൂടുകയല്ല. രൂപയുടെ മൂല്യം കുറയുകയാണു ചെയ്യുന്നത്..!! നമ്മൾ തന്നെയാണതിനു കാരണക്കാർ..

നമുക്കെങ്ങനെ അത് മാറ്റിയെടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം..

1. 70-80 പൈസ ചിലവുവരുന്ന പാനീയങ്ങൾ 10-15 രൂപ കൊടുത്ത് കുടിക്കാ തിരിക്കുക.
Drink Lemon juice, Lassi, Fruit juice, butter milk etc. instead of Coke, Pepsi.
======================
2. Lux, Lifebuoy, Rexona, Liril, Dove, Pears, Hamam, Camay, Palmolive എന്നീ സോപ്പുകൾക്ക് പകരം, Cinthol, Santoor,Medimix, Neem, Godrej സോപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുക.
======================
3.Colgate, Close up, Pepsodent, Cibaca എന്നീ പേസ്റ്റുകൾക്ക് പകരം Neem, Babool, Vicco, Dabur എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുക
======================
4. Colgate, Close up, Oral-b, Pepsodent, Forhans എന്നീ ടൂത്ത് ബ്രഷുകൾക്ക് പകരം Prudent, Ajanta, Promise എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുക.
======================
5. Seven-o-clock, 365, Gillete ബ്ലേഡുകൾക്ക് പകരം Supermax, Topaz, Laser, Ashoka എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുക.
======================
6. Ponds, Old Spice, Johnson, Shower എന്നീ പൗഡറുകൾക്ക് പകരം Santoor, Gokul, Cinthol, Boroplus എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുക.
======================
7. Anikspray, Milkana, Everyday Milk, Milkmaid എന്നീ പാലുൽപ്പന്ന ങ്ങൾക്ക് പകരം Indiana, Amul, Amulya എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുക.
======================
8. Halo, All Clear, Sunsilk, Head and Shoulders, Pantene എന്നീ ഷാമ്പുവിനു പകരം Nirma, Velvette എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുക.
======================
9. Vodafone കണക്ഷനു പകരം മൊബൈലിൽ Bsnl, Airtel, Reliance, Idea, Docomo കണക്ഷനുകൾ ഉപയോഗിക്കുക.
======================
10. Mac-D, Subway, Pizza Hut, KFC എന്നിവക്ക് പകരം Jay Bhavani, TGB, Local Restaurants എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക
======================
11. Samsung, Apple, HTC, Sony എന്നീ മൊബൈലു കൾക്ക് പകരം Micromax, Karbonn, Lava, Croma എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുക.
======================
12. Honda, Yamaha എന്നീ ബൈക്കുകൾക്ക് പകരം Hero, Bajaj എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുക.
======================
13. Nike, Reebok, Addidas, Converse എന്നീ ചെരുപ്പു കൾക്ക് പകരം Paragon, Chavda, Lakhani എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുക.
======================
14. Lee, Levi's, U.S. Polo, Pepe, Benetton എന്നീ ജീൻസ് & ഷർട്ടുകൾക്ക് പകരം Spykar, K-lounge എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുക.
======================
15. Tommy, Citizen, Zodiac, Tissot എന്നീ വാച്ചുകൾക്ക് പകരം Titan, Sonata, Fasttrack എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുക.
======================
Hindustan Lever ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക..പേരിൽ മാത്രമേ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഉള്ളൂ..!!!

വിദേശ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ചിലവാക്കേണ്ടി വരുന്ന ഡോളറുകൾ രൂപയുടെ മൂല്യം കുറക്കുന്നു. എന്ത് കൊണ്ടാണു ചൈന മുന്നേറുന്നത്?? സർവ്വതും അവർ നിർമ്മിക്കുന്നു. അത് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കൂ..
ആരേയും കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല.
മാറ്റം നമ്മളിൽ തുടങ്ങണം..

നമുക്ക് രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കാൻ ഈ ഒരു സമരമുറ ആരംഭിച്ചുകൂടെ....
Think about it....

ഈ സന്ദേശം ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ ആരുണ്ട്...
നമ്മുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം നമ്മുടെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും

ഗാന്ധാരിയെ സമ്മതിക്കണം..... നൂറ്റൊന്നു പേര് കണ്ടു പിടിച്ചു നല്‍കിയതിനു

ഗാന്ധാരിയെ സമ്മതിക്കണം... പ്രസവിച്ചതിനല്ല... നൂറ്റൊന്നു പേര് കണ്ടു പിടിച്ചു നല്‍കിയതിനു

1.  ദുര്യോധനൻ
2.  ദുശ്ശാസനൻ
3.  ദുസ്സഹൻ
4.  ദുശ്ശലൻ
5.  ജലഗന്ധൻ
6.  സമൻ
7.  സഹൻ
8.  വിന്ദൻ
9.  അനുവിന്ദൻ
10. ദുർദ്ധർഷൻ
11. സുബാഹു
12. ദുഷ്പ്രധർഷണൻ
13. ദുർമ്മർഷണൻ
14. ദുർമ്മുഖൻ
15. ദുഷ്ക്കർണ്ണൻ
16. കർണ്ണൻ
17. വികർണ്ണൻ
18. ശലൻ
19. സത്വൻ
20. സുലോചനൻ
21. ചിത്രൻ
22. ഉപചിത്രൻ
23. ചിത്രാക്ഷൻ
24. ചാരുചിത്രൻ
25. ശരാസനൻ
26. ദുർമ്മദൻ
27. ദുർവിഗാഹൻ
28. വിവിത്സു
29. വികടിനന്ദൻ
30. ഊർണ്ണനാഭൻ
31. സുനാഭൻ
32. നന്ദൻ
33. ഉപനന്ദൻ
34. ചിത്രബാണൻ
35. ചിത്രവർമ്മൻ
36. സുവർമ്മൻ
37. ദുർവിമോചൻ
38. അയോബാഹു
39. മഹാബാഹു
40. ചിത്രാംഗദൻ
41. ചിത്രകുണ്ഡലൻ
42. ഭീമവേഗൻ
43. ഭീമബലൻ
44. വാലകി
45. ബലവർദ്ധനൻ
46. ഉഗ്രായുധൻ
47. സുഷേണൻ
48. കുണ്ഡധാരൻ
49. മഹോദരൻ
50. ചിത്രായുധൻ
51. നിഷംഗി
52. പാശി
53. വൃന്ദാരകൻ
54. ദൃഢവർമ്മൻ
55. ദൃഢക്ഷത്രൻ
56. സോമകീർത്തി
57. അനൂദരൻ
58. ദൃണസന്ധൻ
59. ജരാസന്ധൻ
60. സത്യസന്ധൻ
61. സദാസുവാക്ക്
62. ഉഗ്രശ്രവസ്സ്
63. ഉഗ്രസേനൻ
64. സേനാനി
65.ദുഷ്പരാജയൻ
66. അപരാജിതൻ
67. കുണ്ഡശായി
68. നിശാലാക്ഷൻ
69. ദുരാധരൻ
70. ദൃഢഹസ്തൻ
71. സുഹസ്തൻ
72. വാതവേഗൻ
73. സുവർച്ചൻ
74. ആദിത്യകേതു
75. ബഹ്വാശി
76. നാഗദത്തൻ
77. ഉഗ്രശായി
78. കവചി
79. ക്രഥനൻ
80. കുണ്ഡി
81. ഭീമവിക്രൻ
82. ധനുർദ്ധരൻ
83. വീരബാഹു
84. അലോലുപൻ
85. അഭയൻ
86. ദൃഢകർമ്മാവ്
87. ദൃണരഥാശ്രയൻ
88. അനാധൃഷ്യൻ
89. കുണ്ഡഭേദി
90. വിരാവി
91. ചിത്രകുണ്ഡലൻ
92. പ്രഥമൻ
93. അപ്രമാഥി
94. ദീർഘരോമൻ
95. സുവീര്യവാൻ
96. ദീർഘബാഹു
97. സുവർമ്മൻ
98. കാഞ്ചനധ്വജൻ
99. കുണ്ഡാശി
100.വിരജസ്സ്
101.ദുശ്ശള

പുതിയ അറിവാണ്.. എനിക്കിവരുടെ പേരൊന്നും ഇതുവരെ അറിയില്ലായിരുന്നു..
😂😂😂😂

Sunday, 16 October 2016

The word called cancer is a lie…You might not believe this but cancer is not a disease

The word called cancer is a lie…You might not believe this but cancer is not a disease; it is a business.Cancer consists of only a deficiency of vitamin B17. It is nothing else.
Cancer has become widespread; it has affected the old, young, baby and everyone.Sharing this wonderful post will expose many of the hidden hands of the world’s manipulators and annoy them.Do you know that the book “World Without Cancer” has up till now been prevented from being translated into many world languages?
Know this: there is no disease called cancer. Cancer consists of only a deficiency of vitamin B17. It is nothing else.
Avoid chemotherapy, surgery and or taking medicines with strong side effects.
You would recall that in the past, quite a large number of seamen lost their life to a named disease (scurvy); a disease that took the life of numerous people as well. And a number of people got an enormous income from it. Afterwards, it was discovered that scurvy was just a deficiency of vitamin C. That means it wasn’t a disease (illness).

Cancer is also just like that! The colonizing world and the enemies of humanity established the cancer industry and made it into a business. from which they earn billions in income.

The cancer industry flourished after world war II. To fight cancer, all these delays, details and enormous expenditures are not needed. They only go to line the pockets of colonizers, especially since the cure for the condition was found long ago.

The prevention and cure of cancer will be obtained simply through the following strategies:

Those who have cancer should first try to know what cancer is. Do not panic! You should investigate the condition.

Nowadays does anyone die of an illness called scurvy? No. Because it gets cured.

Since cancer is only a deficiency of vitamin B17, eating 15 to 20 pieces of apricot stone/nucleus (fruit stone) everyday is enough.

Eat wheat bud (wheat sprouts). Wheat bud is a miraculous anti-cancer medicine. It is a rich source of liquid oxygen and the strongest anti-cancer matter named laetrile. This matter is present in the fruit stone of apple and is the extracted form of vitamin B17 (Amygdalin).

The American medicinal industry has started implementing the law forbidding laetrile production. This medicine is being manufactured in Mexico and gets smuggled into USA.

Dr. Harold W. Manner, in a book named “Death of Cancer” has stated that the success of cancer treatment with laetrile is as high as above 90%.

Sources of Amygdalin (Vitamin B17)

The foods containing vitamin B17 include the following:

-The fruit stone or grain(seed) of fruits. This contains the highest amount of vitamin B17 in nature. This includes fruit stone of apple, apricot, peach, pear, and prune (dried plum).

-Common beans, corns(grains), which include bean, lentil sprout (lentil bud) Lima (Lima beans) and pea.

-Kernels: Bitter Almond (Richest source of vitamin B-17 in nature) and Indian almond.

-Mulberries: almost all mulberries such as black mulberry, blueberry, raspberry and strawberry.

-Seeds (Grains): sesame and linseed (seed of linen/flax seed).

-Groats of oats, barley, brown rice, groats of block wheat, linseed, millet and rye.

This vitamin is found in grains and fruit stones of apricot, brewer’s yeast, rough rice (paddy) and sweetmeat pumpkin.

List of Anti-Cancer Foods
•Apricots (kernels/seeds)
•seeds from other fruits like apples, cherries, peaches, prunes, plums, pears
•Lima beans
•Fava beans
•Wheatgrass
•Almonds
•Raspberries
•Elderberries
•Strawberries
•Blackberries
•Blueberries
•Buckwheat
•Sorghum
•Barley
•Millet
•Cashews
•Macadamia nuts
•Bean sprouts
All are the highest sources of absorbable vitamin B17.

Ingesting dish washing liquids (used in the kitchen) and hand washing liquid (used in the restroom) is the main cancer causing factor so your eating of them should be restricted.You will surely say that we do not eat them!
However, you daily wash your hands with hand washing liquid and wash your plates with dish washing liquid.The liquid is absorbed and will not leave the plate with washing. When cooking or eating food, the soap in the plate or dish gets attached to the hot food and so we end up eating the dish washing liquid with our food. Even if you rinse the plate hundreds of times, that will be of no use.

But the solution is to pour half of the dishwashing liquid and hand washing liquid and top it up with vinegar.
It is as simple as that.Do not eat blood cancer causing agents and also save your family from this danger.Similarly, seriously desist from washing vegetables with even a few drops of dishwashing liquid because irrespective of how much you would rinse them, the chemicals would have already entered the tissues of the vegetable and will not get rinsed away.Instead, soak fruits and vegetables with salt and then rinse with water. And to keep them fresh, add vinegar.

Please share this post with others so they can also benefit from the information.

Read more: http://newsrescue.com/secret-uncovered-cancer-not-disease-business/#ixzz4LjhzhrTJ

http://newsrescue.com/secret-uncovered-cancer-not-disease-business/#axzz4LgCMpKoV